Zadaniem Kancelarii jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym.  Pomoc prawna obejmuje zarówno stałą obsługę prawną jak i pojedyncze zlecenia m. in. prowadzenie danej sprawy, przygotowanie opinii lub udzielenie konkretnej porady prawnej.
W przypadku stałej obsługi prawnej i zastępstwa procesowego zawierana jest z Klientem umowa określająca warunki, zasady, zakres świadczonej obsługi prawnej oraz wynagrodzenie. Możliwe jest ustalenie sposobu rozliczania wg cen ryczałtowych lub stawek godzinowych.
Wszystkie usługi świadczone są przez radcę prawnego. Kancelaria wystawia faktury VAT.