Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o skomplikowanie i charakter sprawy oraz rodzaj zamawianej usługi. Podawane jest ono każdorazowo przed zawarciem umowy z Klientem.