Zakres świadczonych przez Kancelarię usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, pism procesowych, a także występowanie przed sądami i organami administracji oraz prowadzenie postępowania polubownego m. in w sprawach z zakresu: